• Polityka prywatności

Sklep internetowy www.strefakosmetykow.pl respektuje prawo do prywatności, dlatego też nie udostępnia danych o użytkownikach innym firmom czy osobom trzecim. Sklep internetowy www.strefakosmetykow.pl dokłada wszelkich starań, aby zgromadzone dane osobowe jego użytkowników chronione były w sposób właściwy oraz poprzez restrykcyjną politykę dostępów do nich. Do zgromadzonych danych nie mają dostępu osoby trzecie oraz inne firmy i instytucje. Dostęp do danych ma jedynie upoważniony do dostępu administrator serwisu, który może usunąć je na prośbę osoby zarejestrowanej w systemie, w każdej chwili zarejestrowany użytkownik ma wgląd do swoich danych, może je też edytować.